Kijken naar Haarlem Oost

Kijken naar Haarlem OostOp de wereldHaarlem OostZonesHistorischSeizoenenTransformatiesBebouwing vs. GroenVerbindingenSpatial SongVerhalenNetwerkenActiviteitenGeboorteplekkenGeurenFaunaVerborgen bijzonderhedenUw kaartKleuren en begroeïng Waarderpolder52 kilometer Haarlem Oost op schaalTekenenOnderzoekArchiefSpoorzoneMore songsHuidFound footageEconomie van de ZomerzoneHaarlem Oost in kleurAmsterdamstraatVerbindingen

Bijeenkomst Reinaldapark

Op 21 november vond er in Selimiye een debat over kunst en de toekomst van het Reinaldapark. Hieronder een verslag

In de bijeenkomst in de Selimiye moskee in het Reinalda park werden de inspirerende ideeën van de kunstenaars van Kijken naar Haarlem Oost met de leden van de klankbordgroep en de gemeente bestudeerd.

Irene Fortuyn en Jan Konings zetten hun ideeën uiteen over het nieuwe park en wat je in de tussenliggende tijd kan doen om de buurt bij het park te blijven betrekken.

Irene Fortuyn

Zo stelde Irene Fortuyn voor om eilanden van bomen en groen te laten staan. Dit zorgt voor een continuering van de bestaande ervaringen en zo blijft de geschiedenis van het park een rol spelen.

De tussentijd, waarin het park schoongemaakt wordt, wordt ervaren als een ellendige tijd.

Jan Konings

Jan Konings denkt dat deze tussentijd potentie kan hebben. Het tijdelijk bezetten van het park door de bewoners zou kunnen leiden tot verhalen en verbeelding die betekenis toe voegen aan het gebruik van het park. Zo wordt – net als op koninginnedag – het park van iedereen en wordt het publieke domein even privébezit.

Ook hebben beide kunstenaars zich beziggehouden met de omkering om negatieve kwaliteiten in positieve. Irene door honden serieus te nemen als gebruikers van het park. Als je een gedeelte speciaal voor honden ontwerp, los je meteen het hondenpoepprobleem op (dit is gecentreerd in het honden uitlaatgebied). Zou je hondenpoep kunnen verzamelen en recyclen als mest of gebruiken voor het opwekken van energie? Jan Konings neemt Holle Bolle Gijs in de Efteling, als voorbeeld. Kleine onderdelen die een positieve invloed hebben om de omgeving.

Voortgang

Vanuit de gemeente en klankbordgroep werd enthousiast gereageerd op de plannen. Irene Fortyun en Jan Konings zullen worden uitgenodigd bij het uitwerken van het programma voor het Reinaldapark.

Een uitgebreider verslag is te lezen op de website van de wijkkrant Haarlem-Oost.