Kijken naar Haarlem Oost

Kijken naar Haarlem OostOp de wereldHaarlem OostZonesHistorischSeizoenenTransformatiesBebouwing vs. GroenVerbindingenSpatial SongVerhalenNetwerkenActiviteitenGeboorteplekkenGeurenFaunaVerborgen bijzonderhedenUw kaartKleuren en begroeïng Waarderpolder52 kilometer Haarlem Oost op schaalTekenenOnderzoekArchiefSpoorzoneMore songsHuidFound footageEconomie van de ZomerzoneHaarlem Oost in kleurAmsterdamstraatVerbindingen

Over 'Kijken naar Haarlem Oost'

KRT 7 In Haarlem Oost gaat veel veranderen in de toekomst en dat gebeurt ook al snel. De Gemeente Haarlem vroeg kunstenaar Marjolijn Boterenbrood haar visie op de ontwikkelingen in Haarlem Oost vorm te geven.

Ontdekkingen in kaart gebracht

Veel van wat er gebeurt in het gebied, is onzichtbaar. Door te praten met bewoners en ondernemers, door vragen te stellen, door rond te lopen en te kijken, heeft Marjolijn Boterenbrood zich een beeld gevormd van de KRT 17verborgen facetten van Haarlem Oost. Haar 'ontdekkingen' heeft Marjolijn letterlijk in kaart gebracht: KRT 14
KRT 12
geboorteplaatsen van bewoners, bezigheden van bedrijven, die anders verborgen blijven achter golfplaten en het KRT 9
KRT 15
verkeer dat Haarlem instroomt (door Haarlem Oost heen), kleuren, geuren die herinneringen oproepen, grenzen en KRT 8verbindingen tussen het groen en de stad.

Anders kijken

In de volgende stap van het kunstproject zijn de kaarten inspiratiebron voor kunstenaars, ontwerpers, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten. Zij gaan op uitnodiging van Marjolijn Boterenbrood op zoek naar wat de herinneringen, KRT 11de verhalen en sporen ervan in KRT 8landschap en bebouwing kunnen betekenen voor de ontwikkeling van Haarlem Oost. Hun opdracht is de 'doorkijkjes' die het gebied, zijn bewoners en gebruikers gaven, weer op hun manier te benaderen zodat we door hun ogen naar Haarlem Oost kunnen kijken. Een geluidskunstenaar 'kijkt' anders naar het groen dan een landschapsarchitect en zal dus ook andere dingen laten 'zien'. En een fotograaf kan bijvoorbeeld een planoloog van de gemeente oog laten krijgen voor de dieren in het gebied, voor hoe ze daar leven en wonen.

Het kunstproject en de resultaten

Het kunstproject Kijken naar Haarlem Oost brengt op een bijzondere manier Haarlem Oost in kaart. De deelnemende kunstenaars observeren, zoeken contact met bewoners en andere betrokkenen bij het gebied. Het project bestaat uit diverse kunstopdrachten, studies, een website, een debat, een tentoonstelling en een publicatie in de vorm van een atlas. KRT 11Verhalen van de bewoners en observaties en worden door de kunstenaars vertaald naar kunstwerken en onderzoeken.

En als sluitstuk van het project worden de uitkomsten van het project in de Atlas van Haarlem Oost worden opgenomen.

Het uiteindelijk resultaat dient als inspiratiebron voor kunstbeleid en gemeentelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw en geeft voeding aan scenario's voor ruimtelijke ingrepen en beeldende kunst.