Kijken naar Haarlem Oost

Kijken naar Haarlem OostOp de wereldHaarlem OostZonesHistorischSeizoenenTransformatiesBebouwing vs. GroenVerbindingenSpatial SongVerhalenNetwerkenActiviteitenGeboorteplekkenGeurenFaunaVerborgen bijzonderhedenUw kaartKleuren en begroeïng Waarderpolder52 kilometer Haarlem Oost op schaalTekenenOnderzoekArchiefSpoorzoneMore songsHuidFound footageEconomie van de ZomerzoneHaarlem Oost in kleurAmsterdamstraatVerbindingen

Over Haarlem Oost

KRT 3Haarlem Oost is vrijwel helemaal omgeven door water: het Spaarne, de Mooie Nel, de Buiten- en Binnen Liede en de Ringvaart.
'Officieel' bestaat Haarlem Oost KRT 4uit drie gebieden: De Waarderpolder, de Spoorzone en de Zomerzone. De groene oostrand, KRT 8voor recreatie en waterwinning, grenst aan een veel groter landelijk gebied, dat werkt als buffer tegen de geluidshinder van Schiphol.

FOTOS 1-55Waarderpolder

De waardepolder bestaat uit een bedrijven terrein en een groengebied. Op het bedrijventerrein bevinden zich ongeveer 400 bedrijven van heel verschillende aard. Zoals pharmaceutische industrie, een sloperij, een ikea, een drukkerij, een wijnkoperij, een fotograaf.

De oostgrens is groen maar binnen het bedrijventerrein wordt het groen langzaamaan verdrongen door nieuwe bedrijven.

FOTOS 56-79De Spoorzone

De Spoorzone is een toegangsgebied van Haarlem Oost (de 'stekker in Haarlem'). Hier komen FOTOS
93-119
spoor- en snelwegen Haarlem binnen. Ook is het een overgangsgebied tussen het woongebied en de industrie van de Waarderpolder.

FOTOS 80-92De Zomerzone

De zomerzone is een woongebied waar de 'Zomervaart' dwarsdoorheen loopt. De wijk is niet, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, in één keer gebouwd, maar gegroeid sinds 1900. De Amterdamse buurten langs het spoor de slachthuisbuurt rondom het slachthuis (geleidelijk eind 19e eeuw), Parkwijk in de jaren 50, en Zuiderpolder in de jaren 70.

Haarlem Oost in de toekomst

Waarderpolder

 • Verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.
 • Natuurontwikkeling met water als thema. Toevoeging waterberging aan de groene rand waarbij de openbare ruimte opnieuw wordt ontworpen. 2007/2009
 • Nieuwe brug naar Haarlem Noord, de Schoteroogbrug. 2007-2011
 • Nieuwe fietsroutes van Haarlem noord over de Waarderbrug naar de Binnen- en Buitenliede. 2007/2009
 • Verbinding langs het Spaarne. Recreatieve routes in het groengebied. In de komende tientallen jaren.

Spoorzone

 • Masterplan voor samenhang in de oost-west- verbindingen in Haarlem.
 • Oostpoort: nieuw (voetbal)stadion met verschillende functies, brug over het spoor, naar het stadion.2007/2010
 • Nieuwbouw langs het spoor, het Spaarne en het voormalig Droste-terrein. 2005/2010

Zomerzone

 • De zomerzone kent een beleidsplan en uitvoeringsprogramma voor de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving, sociaal, fysiek en economisch. Daar valt onder: afbraak en nieuwbouw flats in de zuidstrook van de Slachthuisbuurt en nieuwbouw rondom de Prins Bernhardlaan.
 • Slachthuisterrein, renovatie en nieuwbouw. 2006/2010
 • Reinaldapark. Ontwerp en identiteit park. Vervuiling is de reden voor de herinrichting. De toegangen tot het park zijn een belangrijk aandachtspunt. De openbare ruimte rond nieuwe moskee. 2005/2008